Turkish Subtitles West Side Story (1961)

Download this subtitles in Turkish language for movie called West Side Story

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 29.97
Number of CDs: 1

Turkish subs for West Side Story.
Another lang for West Side Story.

Download containts:
West Side Story-.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
26
00:12:44,798 --> 00:12:46,099
Ýki polis.

27
00:12:46,166 --> 00:12:49,469
- Ýmkansýz.
- Amerika'da hiçbir þey imkansýz deðil.

28
00:12:50,103 --> 00:12:53,173
Peki, uyanýklar. Beni dinleyin.

29
00:12:53,240 --> 00:12:54,775
Hepiniz.

30
00:12:54,842 --> 00:12:59,112
Sokaklar siz serserilere ait deðil.
Yeterince bela çýkarttýnýz.

31
00:12:59,179 --> 00:13:01,448
Birbirinizi öldürecekseniz,
öldürün.

32
00:13:01,515 --> 00:13:04,885
Ama benim bölgemde olmaz.
Sorusu olan?

33
00:13:04,952 --> 00:13:07,588
Bunu Ýspanyolca'ya çevirir misin?

34
00:13:09,189 --> 00:13:12,326
Arkadaþlarýný götür buradan, Bernardo.

35
00:13:12,426 --> 00:13:14,261
Ve uzak durun.

36
00:13:18,232 --> 00:13:19,633
Lütfen.

37
00:13:21,034 --> 00:13:22,703
Peki, Köpekbalýklarý.

38
00:13:32,079 --> 00:13:35,883
Sanki mahalle yeterince pis deðildi.

39
00:13:37,718 --> 00:13:40,921
Bakýn, beyler. Mantýklý olalým.

40
00:13:40,988 --> 00:13:45,1.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #