Czech Subtitles Without A Paddle (2004)

Download this subtitles in Czech language for movie called Without A Paddle

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 730 025 984
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 23.97
Number of CDs: 1

Czech subs for Without A Paddle.
Another lang for Without A Paddle.

Download containts:
Without a Paddle.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......}Ètvrtek?
{7365}{7435}Zlato, nemyslíš, že by každý veèer|mìl být zvláštní?
{7439}{7521}Jo. Jo, každý veèer by mìl být zvláštní,|to je pravda.
{7526}{7557}Ale, popravdì...
{7562}{7660}...pøesnìji øeèeno, jednou roènì je|jeden veèer, který je speciální...
{7665}{7734}...z jednoho velice zvláštního dùvodu.
{7758}{7837}- Víš, co tím myslím?|- Naprosto.
{7842}{7880}Miluju krém.
{7885}{7921}Máme výroèí!
{7926}{8020}Naše první rande! Jak ti to mám|víc naznaèit?!
{8058}{8103}Musím být šílená!
{8139}{8183}Výlet? Dobrej nápad.|Kam pojedem?
{8187}{8266}Nebudu už ze sebe dìlat|otravnou pøítelkyni.
{8271}{8319}Otravná manželka by ti byla|pøíjemnìjší?
{8406}{8470}Prosím, øekni, že to nebyl návrh.
{8547}{8590}Jerry a Denise to zrovna nemùžou vzít,
{8595}{8638}protože TO dìláme!
{8662}{8724}Jerry, tady máma. Jestli tam jsi,|zvedni, prosím, ten telefon.
{8729}{8796}Ahoj mami, teï vážnì nemùžu.
{8868}{8909}Cože?
{9247}{9293}Promiòte, promiòte mi.
{9297}{9362}Promiòte, pane? Pane? Pr.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #