Serbian Subtitles Wolf (1994)

Download this subtitles in Serbian language for movie called Wolf

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1 CD

Serbian subs for Wolf.
Another lang for Wolf.

Download containts:
The Wolf_ser.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ednost?
{12688}{12762}Hajde da vidimo tvog štiæenika.
{12850}{12943}Vili.|Prava osoba koju želim da vidim.
{12948}{13010}Mod Vegins.|Da li vas poznajem?
{13015}{13131}Još ne. Spasli ste mi Život. Èitajuæi knjigu|`"Šta je sa nama devojkama?`` kada sam bio brucoš...
{13136}{13221}- Shvatili ste da morate da pišete.|- Ne, prestao sam da pišem jer
{13226}{13323}sam video da ako je to talenat.|Ja ga nisam imao.
{13328}{13419}- Baš fino da vas je to zaustavilo.|Kako neobièno. - Obožavam vas.
{13424}{13574}- Ja sam ga nauèio da to radi.|- Dok nisam sreo Vilija, on je navikao da udara moje autore u glavu.
{13616}{13799}Mod želi da se pridruži ako mi odemo. Znaš li|na šta je njen ugovor obavezuje?
{13804}{13918}Pod ugovorom je za još jednu knjigu.|Mi dobijamo pravo da prvi pogledamo sledeæe dve.
{13923}{14070}Još jedna. Dobro. kako bi bilo: seæanje svih |restorana koje sam volela na osamdeset strana?
{14075}{14149}Kako vi kažete. U ugovoru nema specifikacija.
{14154}{14242}Poèeæu d.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #