Turkish Subtitles Wolf (1994)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Wolf

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Turkish subs for Wolf.
Another lang for Wolf.

Download containts:
Wolf.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......itörsün.
Adýn. ünün ...

23
00:07:54,671 --> 00:07:59,301
Ünüm, Judith Krantz'a 14 yaþýndaki
biri bile romanlarýný okumaz -

24
00:07:59,471 --> 00:08:03,146
- dediðimden beri sorgulanýyor.

25
00:08:03,311 --> 00:08:06,542
- Saçma!
- Otur Maude.

26
00:08:06,711 --> 00:08:13,389
Ýyi haber þu: Pazarlamanýn baþkaný
arkadaþým ve himayem altýnda.

27
00:08:13,551 --> 00:08:15,940
Ben gidersem, o da benimle gelir.

28
00:08:16,111 --> 00:08:21,344
Onu kaybetmek istemezler.
Bu bana biraz güç saðlayabilir.

29
00:08:21,511 --> 00:08:25,424
Ben de seninle giderim!
Bu gücüne destek olur mu?

30
00:08:27,511 --> 00:08:30,503
Gidip himayen altýndakini görelim.

31
00:08:33,991 --> 00:08:37,745
Willie.
tam görmek istediðim adam.

32
00:08:37,911 --> 00:08:40,425
Maude Waggins.

33
00:08:40,591 --> 00:08:45,267
Hayatýmý kurtardýn. " Ya Biz
Kýzlar?"ý okurken ...

34
00:08:45,431 --> 00:08:48,867
- Yazman gerektiðini farkettin.
- Hayýr, býrakt.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #