Czech Subtitles You Don't Mess With The Zohan (2008)

Download this subtitles in Czech language for movie called You Don't Mess With The Zohan

Subtitles created: 2011-11-18 12:44:25
Size: 37209 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Czech subs for You Don't Mess With The Zohan.
Another lang for You Don't Mess With The Zohan.

Download containts:
Modern-Family-S03E08(0000187392).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
ale byla to jediná konstrukce,
která ten požár pøežila

24
00:00:47,531 --> 00:00:49,431
Por favor,
ani to slovo neøíkej.

25
00:00:49,630 --> 00:00:52,347
V naší zemi nosí smùlu,

26
00:00:52,348 --> 00:00:53,879
Když ti vyhoøí dùm
a ty øekneš slovo oheò.

27
00:00:56,601 --> 00:00:57,907
Bydleli asi blok od nás.

28
00:00:57,908 --> 00:00:59,005
Všude byl dým.

29
00:00:59,006 --> 00:01:01,717
Byl jsem tak rozrušený,
že jsem dlouho nemohl spát.

30
00:01:01,718 --> 00:01:04,048
A Mitchell mì nenechá
vzít si jakékoliv prášky.

31
00:01:04,049 --> 00:01:05,949
Came, oba víme proè.

32
00:01:06,585 --> 00:01:08,591
Nìkteøí lidé jsou
po takových lécích námìsíèní

33
00:01:08,592 --> 00:01:10,744
nebo dokonce usnou za volantem.

34
00:01:11,306 --> 00:01:13,179
Camova reakce je mnohem horší.

35
00:01:21,951 --> 00:01:24,692
Bože.

36
00:01:26,180 --> 00:01:27,493
Spím v pøevleku klauna.

37
00:01:30,646 --> 00:01:31,901
Tá.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #