Czech Subtitles You'll Never Get Rich (1941)

Download this subtitles in Czech language for movie called You'll Never Get Rich

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734,011,392 bytes
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for You'll Never Get Rich.
Another lang for You'll Never Get Rich.

Download containts:
You'll never get rich (1941) XviD 1.03 by Wolfman Subpack.CZ.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......1,360 --> 00:03:03,920
Hned vám to jméno øeknu.

25
00:03:07,400 --> 00:03:11,188
- Shání tì šéf.
- Díky. Tady jsem hotový, Joe.

26
00:03:12,040 --> 00:03:14,270
Nìkdo je poøád o jeden takt pozadu!

27
00:03:16,760 --> 00:03:20,116
- Haló, šéfe!
- Jakpak se jmenuje ta hezká dívka

28
00:03:20,800 --> 00:03:23,519
v první øadì
toho moderního souboru?

29
00:03:23,760 --> 00:03:27,753
Však víš, ta nová
s dolíèky v kolínkách!

30
00:03:28,160 --> 00:03:31,675
Aha, Sheila Winthropová.
Správnì.

31
00:03:39,840 --> 00:03:42,832
- Sleèno Winthropová!
- Ano, pane Curtisi?

32
00:03:43,040 --> 00:03:45,315
Nezávislost je sice hezká vìc,

33
00:03:45,520 --> 00:03:47,511
ale nesmí se pøehánìt.

34
00:03:47,880 --> 00:03:51,111
Nᚠsoubor je proslulý
naprostou precizností.

35
00:03:51,320 --> 00:03:54,630
Všechna dìvèata tanèí stejnì,
jen vy jinak.

36
00:03:54,840 --> 00:03:57,877
Omlouvám se,
ale tu èást èísla neznám.

37
00:03:58,.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #