Czech Subtitles Zhong Hua Ying Xiong (1999)

Download this subtitles in Czech language for movie called Zhong Hua Ying Xiong

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 29.97
Number of CDs: 2

Czech subs for Zhong Hua Ying Xiong.
Another lang for Zhong Hua Ying Xiong.

Download containts:
A Man Called Hero (Zhong hua ying xiong) CD1_CZ.sub
A Man Called Hero (Zhong hua ying xiong) CD2_CZ.sub
PLSubTeam.nfo


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ebuješ talent,|aby jsi se mohl nauèit bojovým umìním.
{10648}{10767}Nejsi talentovaný,|ale pokud budeš tvrdì pracovat...
{10767}{10854}Uspìješ, budeš-li více cvièit.
{10854}{10974}Dìkuji, Mistøe. Dìkuji.
{11307}{11427}Wangu!
{11656}{11757}Otèe.
{11757}{11806}Otèe.
{11806}{11900}"Zasloužíš si to."
{11900}{11988}Zaplatil za své slova.
{11988}{12108}Matko.
{12182}{12269}Matko.
{12269}{12369}Tvùj otec napsal do novin...
{12369}{12419}Zlodìj
{12419}{12491}...a spoleèenských nemocech|zpùsobené cizinci prodávající opium
{12491}{12611}Za to ho zabili.
{12647}{12767}Vrah je z Obchodní spoleènosti.
{12821}{12912}Matko!
{12912}{13032}Matko. Matko.
{13090}{13186}Matko.
{13186}{13306}Matko.
{13703}{13802}Pane Petere, víte,
{13802}{13877}jak øíkáme tìmto kvìtinkám?
{13877}{13989}Slepice. Kvok, kvok.
{13989}{14032}Špatnì. Ony jsou Moøské dívky.
{14032}{14152}Proè? Protože to znamená,|že jsou hezké.
{14235}{14301}Víte, proè jsem tak úspìšný|ve vedení tohoto místa?
{14301}{143.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #